Zettijd: +/- 90 minuten.
Gebruik per liter water 50g koffie van grove maling.